Hverdagens Digitalisering
Mens Danmark er lukket ned, og vi skal være sammen om at holde afstand, er mange tvunget til at rykke de allermest basale hverdagsaktiviteter over på digitale medier og platforme.
Det betyder, at vi alle deltager i en digitialisering i et omfang, som vi ikke tidligere har oplevet.
Brit Ross Winthereik (ITU) og Anders Kristian Munk (AAU) skaber sammen med et hold af dygtige forskningsassistenter et arkiv over hvordan digitaliseringen af hverdagen rent faktisk foregår under den nuværende coronakrise. 

 
Baggrunden for projektet 
Den enkeltes hverdag er blevet anderledes, men hvordan? Og hvilken rolle spiller digitale medier i den forandring? 
Vi opsporer etnografisk materiale, der tegner et billede af hvordan digitale medier spiller ind i den forandring nedlukningen og den gradvise genåbning af Danmark medfører. Vi stiller skarpt på forstyrrelser af hverdagen og på hvordan mennesker genetablerer orden, særligt på hvordan de benytter digitale teknologier til at genoprette hverdagen. 

 
Hvordan arbejder vi?
Et hold af forskningsassistenter med forskellige specialiseringer indenfor etnografiske og digitale metoder skaber det etnografiske arkiv under vejledning og ledelse af Brit Ross Winthereik (ITU) og Anders Kristian Munk (AAU). Vi baserer undersøgelserne på et bredt udsnit af befolkningen på tværs af demografiske og sociale forskelle. Vi deltager desuden i forskellige former for online events og observerer disse. Vi arbejder med digitale redskaber, som på forskellig vis kan bidrage til at tegne et detaljeret og sammensat billede af digitaliseringen af vores hverdag. Vores egen forskningspraksis er således også udfordret af krisen.

 
Formål og målsætning
Forandringerne i vores samfund sker lige nu med høj hastighed, og derfor prioriterer vi at lave grundforskning. Formålet med at indsamle denne viden er først og fremmest for at skabe et arkiv, der kan bruges til forskning i eftertiden. Al information bliver anonymiseret og forsvarligt opbevaret efter gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.