Om Projektet

Mens Danmark er lukket ned, og vi skal være sammen om at holde afstand, er mange tvunget til at rykke de allermest basale hverdagsaktiviteter over på digitale medier og platforme.
Det betyder, at vi alle deltager i en digitialisering i et omfang, som vi ikke tidligere har oplevet.
Brit Ross Winthereik (ITU) og Anders Kristian Munk (AAU) skaber sammen med et hold af dygtige forskningsassistenter et arkiv over hvordan digitaliseringen af hverdagen rent faktisk foregår under den nuværende coronakrise.

Baggrunden for projektet

Den enkeltes hverdag er blevet anderledes, men hvordan? Og hvilken rolle spiller digitale medier i den forandring?
Vi opsporer etnografisk materiale, der tegner et billede af hvordan digitale medier spiller ind i den forandring nedlukningen og den gradvise genåbning af Danmark medfører. Vi stiller skarpt på forstyrrelser af hverdagen og på hvordan mennesker genetablerer orden, særligt på hvordan de benytter digitale teknologier til at genoprette hverdagen.

 

Lyt til Nødradio fra Garagen: Corona Eksperimentet