Holdet bag

Et hold af forskningsassistenter med forskellige specialiseringer indenfor etnografiske og digitale metoder skaber det etnografiske arkiv under vejledning og ledelse af Brit Ross Winthereik (ITU) og Anders Kristian Munk (AAU). Vi baserer undersøgelserne på et bredt udsnit af befolkningen på tværs af demografiske og sociale forskelle. Alle deltagere medvirker i indsamlingen af data på et informeret grundlag og med samtykke. Vi arbejder med digitale redskaber, som på forskellig vis kan bidrage til at tegne et detaljeret og sammensat billede af digitaliseringen af vores hverdag. Vores egen forskningspraksis er således også udfordret af krisen.