Hverdagens Digitalisering x Nødradio: Corona-Experimentet

I denne podcast dykker journalist Anders Kjærulff ned i arkivets tilblivelse. Her fortæller forskningsteamet om egne oplevelser under lockdown, historier fra felten og gennemgående temaer i materialet.

NØDRADIO SPECIAL: Corona-Eksperimentet - del 1 - Arkivet

Marts 2020: Danmark lukkes ned pga truslen fra en dødelig epidemi og en lille gruppe forskere giver sig selv den opgave at registrere hvad det betyder danskernes digitale liv. De kontakter borgere via digitale platforme og laver interviews efter manualer. Men da forskerne også er ofre for samme nedlukning, påvirkes de tilsvarende og udvikler egne symptomer på isolation.
Måske er de selv er den centrale del af eksperimentet?

NØDRADIO SPECIAL: Corona-Eksperimentet del 2 - Festen

Kan man holde en påskefrokost på Zoom? Give lægehjælp over video? Og hvad med Tinder? I denne anden del medvirker forskningsassistenterne Morten Heuser, tekno-antropolog, og Lotte Schack, antropolog. Corona Eksperimentet er en serie i 6 dele, og tager udgangspunkt i nedlukningen i marts 2020. En lille gruppe forskere giver sig selv den opgave at registrere […]

NØDRADIO SPECIAL: Corona-Eksperimentet del 3 - Kollektivet

Kan man snyde i musikbanko med Shazam? Og hvad bruger folk pludselig Wordfeud til? Og hvad sker der i kollektiv med otte mennesker, når der pludselig er lock-down af hele landet - og halvdelen skal flytte ud?
I denne tredje udsendelse skal vi igen forbi forskningsassistent og teknoantropolog Morten Heuser, for han har en ekstra historie at fortælle, som han ikke nåede i afsnit 2. Og så skal du møde Emil Buch Jacobsen, også teknoantropolog og forskningsassistent.

NØDRADIO SPECIAL: Corona-Eksperimentet del 4 - Planen

Skal man have en hemmelig plan, hvis hele verden går under? Hvad foregår der pludseligt på det ellers lukkede 'Diskotek IN' i cyberspace? Og kan man springe ud som introvert under coronakrisen?
I dette 4de afsnit af Corona-Eksperimentet medvirker forskningsassistenterne Katja De Neergaard, underviser og musiker, og Laura Na Blankholm, journalist og antropolog.