Vil du fortælle os om digitaliseringen af din hverdag under coronakrisen?

Bidrag til et forskningsprojekt, som tegner et billede af vores samfund i en ekstraordinær tid.

 
Hvem kan være med?
Fordi projektet handler om digitalisering af hverdagen i Danmark under coronakrisen, er vi interesserede i, at så mange forskellige mennesker som muligt deltager i, og bidrager til, projektet. 

Det er interessant for os at indsamle viden om aktiviteter af enhver art, som digitale medier og teknologier bruges til i din hverdag, fx arbejde, skole, eller digitale fællesskaber på sociale medier.

Kort sagt, så sætter vi pris på, at du bidrager til projektet, så længe du bor i Danmark. Du behøver ikke være dansk statsborger for at deltage. Hvis du normalt bor i Danmark, men lige nu, i en kortere periode (under et år) opholder dig udenfor Danmark, er du også velkommen til at deltage. Interviews m.m kan godt foretages på engelsk i stedet for dansk. 
 

På hvilken måde kan jeg bidrage til projektet?  
Du skal udfylder en formular, hvis du ønsker at deltage. 

    Interview:

    Vi aftaler et tidspunkt, hvor én af os fra forskningsholdet ringer til dig og laver et online telefoninterview, som vi optager. Der vil kun være lyd, og ikke video, under interviewet, men vi foretager opkaldet online for at sikre, at vi kan optage opkaldet korrekt. Interviewet varer max 45 minutter, og vil handle om hvordan din måde at bruge digitale teknologier og medier har forandret sig under coronakrisen.

 

Hvad skal det bruges til?

Forskningsprojektet er det, vi kalder for grundforskning. Det vil sige, vi ønsker at skabe ny viden og dokumentere samtiden, uden at vi har et afgrænset formål, som det skal munde ud i. 

Projektet er finansieret af IT-universitetet og en stor dansk privat fond, fordi det bliver betragtet som vigtig viden til eftertiden.
Først og fremmest, vil vi skabe et arkiv, som dokumenterer digtialiseringen af hverdagen, som det ser ud i Danmark under COVID-19 krisen i foråret 2020.
Vi anonymiserer personlige informationer og opbevarer alle persondata efter gældende lovgivning, ligesom arkivet ikke bliver offentligt tilgængeligt.